Avís legal i política de privacitat
Aquesta pàgina web és propietat d'ESTIVAL GESTIÓ, S.L. , des d'ara Càmping Torre de la Móra.
Domicili social: Camí del Racó, 15, Platja de la Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) Telèfon: 977 35 80 50E-mail: pdatos@estivalgroup.com.
 
1. Condicions generals
 
L'accés i l'ús de la pàgina web de Càmping Torre de la Móra quedará subjecte a aquestes condicions generals. La utilització a totes les pàgines web de titularitat de Càmping Torre de la Móra suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi.
Càmping Torre de la Móra es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús.
 
2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts
 
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets de Càmping Torre de la Móra i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera, perjudiqui el funcionament normal de la pàgina o de qualsevol equip informàtic o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...) es prohibeix especialment:
• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i la resta de dades identificatives de la reserva de drets de Càmping Torre de la Móra o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent dels disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web de Càmping Torre de la Móra
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats ho podran comunicar a Càmping Torre de la Móra rremetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de terceres dades recollides a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:
• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; 
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent enganyar sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant; 
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització; 
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació de Càmping Torre de la Móra o de tercers, o constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Càmping Torre de la Móra o de tercers, o que puguin fer malbé els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Càmping Torre de la Móra
 
3. Propietat Intel·lectual i Industrial
 
Tots els continguts de les pàgines web de Càmping Torre de la Móra estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Càmping Torre de la Móra o a tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.
 
4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat
 
Càmping Torre de la Móra no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de Càmping Torre de la Móra ni dels continguts proporcionats per tercers. Càmping Torre de la Móra no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la pàgina web. Càmping Torre de la Móra o garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de la pàgina web de Càmping Torre de la Móra siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest sigui produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, i aquests estan obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que es pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web Càmping Torre de la Móra i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o links que apareixen a la pàgina  Càmping Torre de la Móra es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat dels que efectuïn aquest tipus d'actes, no essent Càmping Torre de la Móra responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se dels usos o activitats esmentats.