Tractament de Dades Personals
 
D'acord amb allò previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de la seva reserva siguin incorporades a un fitxer titularitat de ESTIVAL GESTIÓ, S.L., en endavant l'empresa, amb B-43539550 i domicili social al Camí del Racó, 15, Platja de la Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona), per a la gestió del sistema de reserva, la tramitació de la seva sol·licitud, el control i la gestió de la relació amb els usuaris del web que tramiten reserves, així com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats a l'esmentada web que permetin dissenyar millores en els serveis prestats. Tots els camps dels formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les vostres sol·licituds. Les dades personals que facilita, només seran comunicades a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el consentiment previ. L'usuari consent expressament que les dades bancàries proporcionades siguin utilitzades per atendre les possibles penalitzacions davant de cancel·lacions o no presentació fixades en les condicions de la tarifa. La tramitació de les reserves implica necessàriament el tractament abans assenyalat, per la qual cosa no es podrà dur a terme el procés en cas d'oposició a aquest. Vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició segons s'indica més avall.
 
Veracitat de les dades
 
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l'empresa el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret. Així mateix, l'usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compteu amb el consentiment dels futurs hostes de l'hotel, l'usuari podrà consignar els seus noms i cognoms a l'apartat Distribució d'habitacions. Aquesta informació, que permetrà a l'Hotel escollit procurar-los un millor servei als seus hostes, és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció del deure d'informar aquells del contingut de la nostra Política de Privadesa amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.
 
Tractament de les dades en la navegació
 
De conformitat amb l'obligació prevista a l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, se us informa que l'empresa utilitza cookies. Una galeta és un fragment d'informació de text que els webs transfereixen al disc dur dels equips que s'hi connecten. Utilitzem cookies de sessió per identificar l'usuari i mantenir-ne l'estat d'identificació. Les galetes de sessió s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També utilitzem cookies per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la manera com els usuaris utilitzen la nostra web, per tal de millorar-la. Només s'obté i es conserva la informació següent sobre els visitants de la nostra web:
• a) El nom de domini del proveïdor (PSI) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx només estarà identificat amb el domini xxx.es i/o l'adreça IP. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
b) La data i l'hora d'accés a la nostra web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments necessaris per evitar problemes de saturació a les nostres hores punta.
c) L'adreça d'internet des de la qual va partir el link que dirigeix ​​a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar els que ofereixin millors resultats.
• d) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar-ne i millorar-ne el contingut, a fi que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
A nosaltres ens permetrà obtenir la següent informació:
• a) La data i hora de la darrera vegada que l'usuari va visitar la nostra web.
b) El disseny de continguts que l'usuari va triar en la visita a la nostra web.
c) Elements de seguretat que intervenen en el control daccés a les àrees restringides.
 
Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atenent a l'Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se'ls informa als usuaris que les dades relacionades abans seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal de l'empresa per a les finalitats abans detallades, podent l'usuari exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més avall s'indica.
Utilitzem igualment l'eina de remàrqueting de Google Adwords. Aquesta eina permet publicar a la Xarxa de contingut de Google Adwords (més detalls sobre la xarxa de contingut de Google aquí: https://support.google.com/adwords/answer/2404190), anuncis basats en visites anteriors d'usuaris a la nostra Web. Per això, algunes de les pàgines de la nostra web inclouen un codi anomenat “etiqueta de remàrqueting”. Aquestes etiquetes permeten llegir i configurar les cookies del vostre navegador per tal de determinar el tipus d'anunci concret que se us mostrarà a l'usuari, en funció d'elements relacionats amb la vostra visita a la nostra web, com, per exemple, el circuit de navegació escollit , les pagines concretes visitades o les accions que s'hi hagin realitzat. Les llistes de remàrqueting creades es guarden en una base de dades dels servidors de Google, on s'emmagatzemen tots els ID de galeta associats a cada llista o categoria d'interessos. La informació obtinguda només permet identificar un navegador concret, i no pot Google identificar l'usuari concret únicament amb aquesta informació (més informació sobre l'eina de remàrqueting al següent enllaç: https://www.google.es/adwords).
 
Pel que fa a l'empresa, aquesta informació només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat a la web, per exemple per haver finalitzat aquest un procés de reserva. En aquest cas les dades així obtingudes seran comunicades a l'empresa per a fins de prospecció comercial i de segmentació dels usuaris de la web per dissenyar campanyes comercials d'acord amb els interès mostrats durant la navegació, incorporant-se les dades a un fitxer de la citada entitat per a les finalitats assenyalades. Per oposar-se al tractament i la comunicació abans assenyalats, l'usuari té la possibilitat de desabilitar les galetes, segons s'assenyala a continuació:
 
L'usuari té l'opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del vostre navegador a aquest efecte. Tot i això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la web. Pel que fa a les galetes de remàrqueting, l'usuari pot inhabilitar l'ús de galetes de Google, visitant la pàgina d'inhabilitació de publicitat de Google. També podeu desactivar les cookies DoubleClick, visitant la pàgina d'inhabilitació de DoubleClick (en anglès). Per inhabilitar l'ús de cookies de tercers, els usuaris també poden visitar la pàgina d'inhabilitació de la Iniciativa publicitària de la xarxa NAI, Network Advertising Initiative (en anglès). En qualsevol moment l'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons s'indica més avall.
Fitxer amb finalitats publicitàries
Si l'usuari vol rebre informació sobre promocions de l'empresa pot autoritzar la cessió de les seves dades a aquests efectes simplement acceptant aquestes Condicions de Reserva. Si, per contra, no voleu rebre informació sobre això heu d'accionar expressament la casella d'exclusió. Només quan hi hagi consentiment per a això, les dades personals necessàries per a la comunicació seran cedides a Paraty Hoteles S.L i serviran per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l'empresa i Paraty S.L. Des d'aquest moment se us informa que, si així heu manifestat que és aquesta la vostra voluntat, les vostres dades personals s'incorporaran a un fitxer amb dades de caràcter personal del qual és responsable l'empresa, podent l'usuari accedir, cancel·lar, rectificar les vostres dades o oposar-se al seu tractament mitjançant escrit dirigit a l'empresa segons més avall s'indica.
Drets
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercitar mitjançant un escrit acompanyat d'una còpia del DNI adreçat al responsable del fitxer que correspongui a l'adreça que s'indica més avall:
- Paraty Hoteles S.L. | Paraty Hoteles S.L. | Avenida Manuel Fraga Iribarne, 15 Portal 4, 1ª Planta - 29620 Torremolinos (Málaga)
- ESTIVAL GESTIÓ, S.L. | CIF B-43539550 | Camí del Racó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona)
 
Responsabilitat de l’hotel
 
L'accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre usuari i l'empresa. El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar la informació esmentada, per la qual cosa si vostè efectua la reserva on-line, està contractant directament amb l'hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan aneu a l'hotel.
La reserva de nits d'hotel en aquest lloc web implica l'adhesió i l'acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades.
Mitjançant l'acceptació de les clàusules següents, vostè declara i accepta:
• 1) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben a la pàgina web.
• 2) Que les dades subministrades quan efectua la reserva on-line són veritables, completes i concisos.
• 3) Únicament es troben compreses a la web aquelles pàgines que figuren dins del mapa web.
• 4) Que l'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l'usuari
• 5) Que una vegada realitzada la reserva es procedirà a l'arxiu del document electrònic en què s'ha formalitzat, podreu accedir-hi en qualsevol moment.
• 6) Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre d'habitacions, de persones i l'hotel escollit.
• 7) Les condicions i el preu de la reserva efectuada, són els que es determinen expressament en les condicions de la tarifa incloses expressament a la pàgina que vostè fa la reserva.
• 8) Pel que fa a la relació amb el portal, aquest us dóna la possibilitat de reservar habitacions de l'hotel escollit a través de la seva pàgina web, però no ofereix cap tipus de prestació hotelera sota la seva responsabilitat.
• 9) Que les dades de la targeta es recullen a efectes de garantir la reserva. El pagament de la mateixa es farà en efectiu a l'Hotel escollit i només en el cas de cancel·lacions o inconpareixences (no shows), es procedirà a l'anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat a les condicions de la tarifa.
• 10) Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.
 
Preus
 
Els preus que s'indiquen són Preus Venda al Públic I.V.A. inclòs.
El preu inclou: Preu per nit en funció del tipus d'habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels on s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis.
El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d'extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc...
Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out): Com a norma general i llevat que es pacti expressament una altra cosa amb l'establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 16 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures a les 10 hores del dia de sortida.
 
Passaports i visats
 
Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I., segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que aquest pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per mancar dels requisits que s'exigeixen, o per defecte a la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, i és a compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-show.